Skip to main content

SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA

Hasło „transport i spedycja” wymawia się zazwyczaj jednym tchem, traktując te słowa jako synonimy. I chociaż są to pokrewne działania, to ich zakres się różni. Co jednak ważne, profesjonalna firma transportowa oferuje również usługi spedycyjne, które są uzupełnieniem całego procesu.

więcej

Firma spedycyjna przejmuje na siebie rolę pośrednika pomiędzy zleceniodawcą, a firmą transportową (lub klientem/odbiorcą, jeżeli usługa rozszerzona jest o transport), zapewniając tym samym ciągłość łańcucha dostaw. Oferta może obejmować samą spedycję, ale może zostać również uzupełniona o transport czy logistykę, tak jak ma to miejsce w naszym przypadku.

Do głównych zadań firmy spedycyjnej należy:

  • planowanie i organizacja transportu ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki towaru – obejmuje to opracowanie najlepszych tras i dobór środka przewozu,
  • przygotowanie i zarządzanie niezbędną dokumentacją – kontrola dokumentów związanych z międzynarodowym transportem, w tym formalności celne, promy, certyfikaty czy ubezpieczenia,
  • monitorowanie i śledzenie statusu przesyłki – nadzór nad towarem w czasie rzeczywistym, co zapewnia dostęp do informacji na temat statusu ładunków,
  • zarządzanie ryzykiem – minimalizowanie ryzyka związanego z terminowością, bezpieczeństwem ładunku, czy finansami,
  • błyskawiczna reakcja na ewentualne problemy – reagowanie na nieoczekiwane sytuacji i trudności (np. wypadki drogowe), które mogłyby negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo ładunku lub jego terminową dostawę.
Aby mieć pewność, że wszystko przebiegnie zgodnie z planem, a towar zostanie bezpiecznie dostarczony z punktu „A” do „B” firmy spedycyjne i transportowe muszą ze sobą ściśle współpracować.
Niestety, doświadczenie pokazuje, że im większa liczba pośredników w całym procesie, tym łatwiej o pojawienie się błędów. W związku z tym stworzyliśmy kompleksową usługę i zapewniamy naszym klientom zarówno spedycję, jak i transport towarów.

Transport i spedycja są ze sobą nierozerwalnie związane, dlatego każdy element tej układanki ma ogromne znaczenie.

    Spedycja międzynarodowa, zwłaszcza w zestawieniu z profesjonalnym transportem, wymaga indywidualnej wyceny. Liczba zmiennych, które trzeba wziąć pod uwagę, jest długa, a każdy element wpływa na ostateczny koszt.